Hưng Thịnh cung cấp vật tư cho dự án Viettel Complex CMT8